اسید فرمیک - اسید فرمیک | خرید اسید فرمیک | فروش اسید فرمیک

اسید فرمیک | خرید اسید فرمیک | فروش اسید فرمیک   اسید فرمیک (Formic Acid) یا جوهر مورچه یا متانوئیک اسید، ساده‌ترین عضو گروه کربوکسیلیک اسیدها می‌باشد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اسید فرمیک ساختار شیمیایی فرمیک اسید HCOOH  به این صورت است که یک اتم هیدروژن به گروه کربوکسیلیک متصل شده است. درست مانند ساختار شیمیایی اسید اسیتک با این تفاوت که به جای هیدروژن، یک گروه متیل به کربوکسیلیک متصل ...