ایزوپروپیل الکل - ایزوپروپیل الکل | خرید ایزوپروپیل الکل | فروش ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل | خرید ایزوپروپیل الکل | فروش ایزوپروپیل الکل ایزوپروپیل الکل : با فرمول مولکولی C۳H۸O و یا C۳H۷OH ، کوچکترین عضو دسته الکل های نوع دوم است. این ماده در مقایسه با دومین محصول الکلی تجاری به شمار می‌آید. ویژگی فیزیکی و شیمیایی ایزوپروپیل الکل ایزوپروپیلالکل ماده ای بی رنگ و اشتعال پذیر با بویی تند می‌باشد. به طور گسترده به عنوان حلال و مایع تمیز کننده به خصوص برای حل کردن روغن ...