نمایندگی محصولات شرکت اینویتروژن در ایران  - نمایندگی محصولات شرکت اینویتروژن | Invitrogen

نمایندگی محصولات شرکت اینویتروژن در ایران | Invitrogen نمایندگی اینویتروژن : یکی از زیرمجموعه های برند ترموساینتیفیک (Thermo scientific) می باشد و با درآمد بیش از 24 میلیارد دلار و تقریبا هفتاد هزار کارمند در سراسر دنیا ، یکی از رهبران جهان درحوزه تولید محصولات مربوط به علوم زیستی بیوتکنولوژی و شیمی است.   شرکت ترموفیشر ماموریت خود را  این می داند  که مشتریان خود را قادر سازد جهان را سال...
نمایندگی محصولات شیمیایی - نمایندگی محصولات شیمیایی | نمایندگی خرید محصولات شیمیایی

نمایندگی خرید برندهای محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی نمایندگی محصولات شیمیایی :سفیر آزما کیان نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ - مرک و ... در ایران می باشد. نمایندگی خرید سیگما آلدریچ |  SIGMA ALDRICH نمایندگی خرید مرک میلی پور | MERCK – MILLIPORE نمایندگی خرید افی متریکس | affymetrix نمایندگی خرید ابکم | abcam نمایندگی خرید سانتا کروز | SANTA CRUZ نمایندگی خرید سروا | نمایندگی ...