سود پرک - سود پرک | خرید سود پرک | فروش سود پرک

سود پرک | خرید سود پرک | فروش سود پرک   سود پرک یا سدیم هیدروکسید به جرات مشهورترین باز شناخته شده در بین انسان‌ها است. این باز که به نام کاستیک سودا یا سود سوزآور نیز شهرت دارد به علت کاربرد وسیع در صنایع مختلف و ارزان بودن نسبت به اکثر بازها و قدرت بازی بالای آن، یکی از موارد اصلی خرید باز، می‌باشد. خرید سودپرک (هیدروکسید سدیم) از آزمایشگاه‌های کوچک شروع شده و تا مقیاس‌های بزرگ صنعتی و نظ...