کیت تحقیقاتی ترموفیشر | ترموفیشر | خرید کیت ترموفیشر

کیت تحقیقاتی ترموفیشر | ترموفیشر | خرید کیت ترموفیشر   کیت ترموفیشر : شرکت Thermo Fisher Scientific  یک شرکت بیوتکنولوژی امریکایی است که در ماساچوست امریکا قرار دارد در سال 2006توسط ادغام Thermo fisher  و   Thermo Electron تاسیس شده است. برند های  Thermo Scientific – Applied Biosystems Invitrogen – Fisher Scientific- Unity Lab Services زیر مجموعه این شرکت است. تولیدهایThermo Fisher Scient...
نمایندگی محصولات شیمیایی - نمایندگی محصولات شیمیایی | نمایندگی خرید محصولات شیمیایی

نمایندگی خرید برندهای محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی نمایندگی محصولات شیمیایی :سفیر آزما کیان نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ - مرک و ... در ایران می باشد. نمایندگی خرید سیگما آلدریچ |  SIGMA ALDRICH نمایندگی خرید مرک میلی پور | MERCK – MILLIPORE نمایندگی خرید افی متریکس | affymetrix نمایندگی خرید ابکم | abcam نمایندگی خرید سانتا کروز | SANTA CRUZ نمایندگی خرید سروا | نمایندگی ...