تری اتانول آمین - تری اتانول آمین | فروش تری اتانول آمین | قیمت تری اتانول آمین

تری اتانول آمین | فروش تری اتانول آمین | قیمت تری اتانول آمین   تری اتانول آمین یا ترولامین با نام اختصاری TELA یا TEOA (متفاوت با TEA که تری اتیل آمین است)، مایعی ویسکوز و آلی بوده که یک آمین نوع سوم و یک تری‌اُل حساب می‌آید. تری‌اُل به ترکیب شیمیایی گفته می‌شود که در ساختار خود سه گروه الکلی (هیدروکسیل) دارد. مانند آمین‌های دیگر، تری اتانول آمین نیز خاصیت بازی داشته و یک باز قوی محسوب می‌...