فسفریک اسید - فسفریک اسید | خرید فسفریک اسید | فروش فسفریک اسید

فسفریک اسید | خرید فسفریک اسید | فروش فسفریک اسید   اسید فسفریک به هر ماده شیمیایی گفته می‌شود که از ترکیب سه عنصر فسفر، اکسیژن و هیدروژن (در نسبت‌های مختلف) ساخته شده باشد. رایج‌ترین نوع اسید فسفریک، ارتو فسفریک اسید با ترکیب شیمیایی ‌H۳PO۴  است که معمولا به نام ساده اسید فسفریک شناخته می‌شود.   معمولا دو مولکول این ترکیب از واکنش شیمیایی سه مولکول آب با دو مولکول پنتا اکسید فسفروس ...