متانول  - متانول | خرید متانول | فروش متانول | متانول آزمایشگاهی و صنعتی

متانول | خرید متانول | فروش متانول | متانول آزمایشگاهی و صنعتی متانول از فعالیت بی‌هوازی گونه‌هایی از باکتری تولید می‌شود و از ساده‌ترین نوع الکلهاست. این مایع بی رنگ به الکل چوب معروف است. از دیگر نام‌های متانول می‌توان به، متیل الکل و الکل متیلیک اشاره کرد. متانول یکی از سه محصول بسیار مهم در صنایع می‌باشد و به عنوان سوخت پاک و در تولید هیدروژن مصرفی پیل های سوختی مورد توجه قرار گرفته است. ...