اسید استیک - خرید اسید استیک | فروش اسید استیک | اسید استیک

خرید اسید استیک | فروش اسید استیک | اسید استیک اسید استیک که استفاده از آن در شیمی، به عهد باستان بر می‌گردد، یکی از مواد معدنی و متعلق به گروه اسیدها و جزو اسیدهای کربوکسیلیک می‌باشد. نام گذاری آیوپاک این اسید به نام اسید اتانوئیک معروف است. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی اسید استیک اسید استیک، یک اسید ضعیف با فرمول مولکولی CH۳COOH و وزن مولکولی ۶۰,۰۵ گرم بر مول، جزو مواد معدنی و متعلق به گر...