اسید سولفونیک - اسید سولفونیک | خرید اسید سولفونیک | فروش اسید سولفونیک

اسید سولفونیک | خرید اسید سولفونیک | فروش اسید سولفونیک اسید سولفونیک با فرمول شیمیایی C۶H۷NO۳S و شکل ظاهری مایع قهوه‌ای رنگ دارای دو گرید صنعتی و آزمایشگاهی می‌باشد. این ماده در صنعت و بازار با نام‌های سولفانيليک اسيد، پي – آمينو بنزن سولفونيک اسيد، پي آمينو فنيل سولفونيک اسيد، ۴ آمينو بنزن سولفونيک اسيد، آنيلين پي سولفونيک اسيد، آنيلين ۴ سولفونيک اسيد، LABS نیز شناخته می‌شود.  خواص فیزیکی و ...