خرید بوتیل گلیکول - بوتیل گلیکول | خرید بوتیل گلیکول | فروش بوتیل گلیکول

بوتیل گلیکول | خرید بوتیل گلیکول | فروش بوتیل گلیکول بوتیل گلیکول یا ۲-بوتوکسی اتانول یک ترکیب ارگانیک با فرمول شیمیایی زیر است: (Bu = CH۳CH۲CH۲CH۲)  BuOC۲H۴OH   ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بوتیل گلیکول این مایع بی‌ رنگ دارای بوی شیرین و شبیه اتر است، چون از خانواده گلیکول اتر تشکیل شده است و یک بوتیل اتر از اتیلن گلیکول است. بوتیل گلیکول به میزان کمی جاذب رطوبت است. این محصول در دمای اتا...