جوش شیرین - جوش شیرین | سدیم بی کربنات | سدیم هیدروژن کربنات

جوش شیرین | سدیم بی کربنات | سدیم هیدروژن کربنات   جوش شیرین یا سدیم بی کربنات (نام آیوپاک سدیم هیدروژن کربنات) که با نام بیکینگ سودا نیز شناخته می‌شود، ترکیبی شیمیایی با فرمول NaHCO۳ است. سدیم بی کربنات نمکی متشکل از یون سدیم (Na+) و آنیون بی کربنات (HCO۳-) است. نمونه‌های این جامد سفید رنگ کریستالی معمولاً به شکل پودری دیده می‌شوند. جوش شیرین اندکی مزه‌ی نمکی و بازی داشته که مشابه سودای ش...