متیل استات - متیل استات | خرید متیل استات | فروش متیل استات

متیل استات | خرید متیل استات | فروش متیل استات   مشخصات فیزیکی متیل استات متیل استات مایع بی رنگ و شفافی است و از خانواده استرها به شمار می‌آید. این ماده قابل اشتعال است و خاصیت سمی بودن کمی داشته و بویی شبیه بوی چسب و پاک کننده های ناخن (استون) دارد. مشخصات شیمیایی متیل استات متیلاستات با فرمول شیمیایی CH۳COOCH۳ که به صورت MeOAC است شناخته می‌شود. این ماده در محلول های اسیدی قوی ی...