پلی وینیل الکل - خرید پلی وینیل الکل | فروش پلی وینیل الکل | پلی وینیل الکل

پلی وینیل الکل | خرید پلی وینیل الکل | فروش پلی وینیل الکل   پلی وینیل الکلی اولین بار توسط (Berg, Havhnel, Hermann) در سال ۱۹۳۲ از واکنش مبادله استر بدست آمد. پلی وینیل الکل PVA یک پلیمر پلی هیدروکسی است که بیشترین حجم تولید رزین مصنوعی، از نوع محلول در آب است که در جهان تولید می‌شود PVA به صورت تجارتی از هیدرولیز پلی وینیل استات تولید می‌شود زیرا وینیل الکل منومر، نمی‌تواند با درجه خلوص و...