کیت تحقیقاتی ترموفیشر | ترموفیشر | خرید کیت ترموفیشر

کیت تحقیقاتی ترموفیشر | ترموفیشر | خرید کیت ترموفیشر   کیت ترموفیشر : شرکت Thermo Fisher Scientific  یک شرکت بیوتکنولوژی امریکایی است که در ماساچوست امریکا قرار دارد در سال 2006توسط ادغام Thermo fisher  و   Thermo Electron تاسیس شده است. برند های  Thermo Scientific – Applied Biosystems Invitrogen – Fisher Scientific- Unity Lab Services زیر مجموعه این شرکت است. تولیدهایThermo Fisher Scient...