زایلین  - زایلین | خرید زایلین | فروش زایلین | زایلین چیست

زایلین | خرید زایلین | فروش زایلین | زایلین چیست   زایلین یا دی‌متیل‌بنزن یکی از ترکیبات هیدروکربن آروماتیک است که یک حلقه بنزن با دو گروه متیل در موقعیت‌های مختلف به آن متصل است.  خواص فیزیکی و شیمیایی زایلین زایلین‌‌ها(Xylenes)  هیدروکربن‌های آروماتیکی و به شکل مایعی بی‌رنگ هستند که دارای بویی شیرین و دارای فرمول شیمیایی C۸H۱۰ یا C۶H۴(CH۳)۲ می‌باشند. با انواع مختلف قرار گیری گروه‌های ...