فرمنتاز  - نمایندگی فرمنتاز | نمایندگی fermentas | فرمنتاز | fermentas

نمایندگی فرمنتاز | نمایندگی fermentas | فرمنتاز | fermentas   شرکت فرمنتاز زیر مجموعه برند ترموفیشر (thermofisher) می باشد که شامل محصولات علوم زیست مولکولی است. شرکت Thermo scientific با درآمد بیش از 24 میلیارد دلار و تقریبا 70،000 کارمند در سراسر دنیا ، یکی از رهبران جهان درحوزه تولید محصولات مربوط به علوم زیستی بیوتکنولوژی و شیمی است. ماموریت خود را  این میداند  که مشتریان خود را قادر س...
نمایندگی محصولات شیمیایی - نمایندگی محصولات شیمیایی | نمایندگی خرید محصولات شیمیایی

نمایندگی خرید برندهای محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی نمایندگی محصولات شیمیایی :سفیر آزما کیان نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ - مرک و ... در ایران می باشد. نمایندگی خرید سیگما آلدریچ |  SIGMA ALDRICH نمایندگی خرید مرک میلی پور | MERCK – MILLIPORE نمایندگی خرید افی متریکس | affymetrix نمایندگی خرید ابکم | abcam نمایندگی خرید سانتا کروز | SANTA CRUZ نمایندگی خرید سروا | نمایندگی ...