پلی آلومینیوم کلراید - پلی آلومینیوم کلراید | خرید پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید | خرید پلی آلومینیوم کلراید | فروش پلی آلومینیوم کلراید پلی آلومینیوم کلراید که به اختصار PAC نیز نامیده می‌شود در بین منعقد کننده‌های ( کواگولانت) موجود در بازار و صنعت، منعقدکننده‌ای پلیمری و غیرآلی (معدنی) با کارایی بالا در صنعت تصفیه است. خواص فیزیکی و شیمیایی پلی آلومینیوم کلراید فرآیند انعقاد از جایگاه ویژه‌ای در فرآیند تصفیه برخوردار است. تا چندی پیش سولفات آلومینی...