واردکننده آنتی بادی و فروش آنتی بادی در ایران

واردکننده آنتی بادی و فروش آنتی بادی در ایران | سفیر آزما کیان | 09357007743 واردکننده آنتی بادی و فروش آنتی بادی در ایران : سفیر آزما کیان ، یکی از بزرگترین و قدیمیترین شرکتهای واردکننده آنتی بادی و فروش آنتی بادی در ایران میباشد. سفیر آزما کیان به عنوان شرکت وارد کننده آنتی بادی و شرکت فروش آنتی بادی با سالیان سال تجربه در امر واردات آنتی بادی با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل آنتی بادی و قیمت ...
نمایندگی شرکت biolegend در ایران  - نمایندگی شرکت biolegend در ایران | biolegend

نمایندگی شرکت biolegend در ایران شرکت biolegend : در زمینه های متنوعی از جمله ایمونولوژی ، نوروساینس ، بیولوژی سلول ،اپی ژنتیک و پروتئومیکس ، سرطان ، سلول های بنیادی و بسیاری زمینه های دیگر محصولات و خدمات خود را اراده می دهد. همچنین کیت ها، آنتی بادی ها و معرف ها در سطح جهانی ، برای تحقیقات زیست پزشکی تولید می کند ، مرکز آن در سن دیگو ، کالیفرنیا است. biolegend ماموریت خود را تسریع تحقیق و کشف ...
نمایندگی کیت تحقیقاتی - نمایندگی خرید انواع کیت تحقیقاتی در ایران

نمایندگی خرید انواع کیت تحقیقاتی در ایران نمایندگی کیت تحقیقاتی : سفیر آزما کیان نمایندگی خرید کیت تحقیقاتی  merck نمایندگی خرید کیت تحقیقاتی sigma-aldrich نمایندگی خرید کیت تحقیقاتی abcam نمایندگی خرید کیت تحقیقاتی Alfaaesar خرید کیت تحقیقاتی biotechne خرید کیت تحقیقاتی  eBioscience خرید کیت تحقیقاتی SANTA cruz خرید کیت تحقیقاتی TCI خرید کیت تحقیقاتی Qiagen خرید کیت تحقیقاتی Promega خ...