فرمنتاز  - نمایندگی فرمنتاز | نمایندگی fermentas | فرمنتاز | fermentas

نمایندگی فرمنتاز | نمایندگی fermentas | فرمنتاز | fermentas   شرکت فرمنتاز زیر مجموعه برند ترموفیشر (thermofisher) می باشد که شامل محصولات علوم زیست مولکولی است. شرکت Thermo scientific با درآمد بیش از 24 میلیارد دلار و تقریبا 70،000 کارمند در سراسر دنیا ، یکی از رهبران جهان درحوزه تولید محصولات مربوط به علوم زیستی بیوتکنولوژی و شیمی است. ماموریت خود را  این میداند  که مشتریان خود را قادر س...